DK FMA Medlemskab

DK FMA Medlemskab

Få pdf medlemskab skema’er tilsendt. 

Skriv til os via kontakt siden her.

Følgende er regler for træning med  Dansk FMA og Selvforsvar gruppen. Nye medlemmer skal være bevidste om, at det er deres ansvar at tilpasse sig gruppen. Hvis det viser sig at de ikke passer ind i gruppen, bliver det pågældende medlem fjernet og er ikke mere medlem af klubben. Klub dynamikken er vigtig for os!

Dansk FMA og Selvforsvars Gruppe etiketten beskriver, hvordan man begår sig i klubben. Det er regler, der gælder for alle, og som gør træningen mere stilfuld, effektiv og sikker. Etiketten skal kendes af alle. Medlemskab af trænings gruppen er lig med kendskab af følgende regler. 

– DK FMA & Selvforsvar instruktører har retten til at bortvise alle personer. Dårlig opførsel og negativ stemning overfor andre medlemmmer / instruktører er et eksempel på en bortvisnings årsag.

– Man optræder altid respektfuldt overfor alle, ikke mindst instruktører

– Alle FMA’er skal i deres optræden virke som gode eksempler for de lavere-graduerede.

– DK FMA & Selvforsvar instruktører godkender træningstøj i det tilfælde at medlemmet ikke har trænings uniformen.

– Negle skal altid være kortklippede og rene, og for øvrigt skal eleven altid fremtræde soigneret.

– Ure og smykker af enhver art må ikke bæres under træningen uden ok fra instruktøren.

– Der må ikke spises eller medtages glasgenstande i træningslokalet uden tilladelse. Kun vand i plastikflasker tilladt.

– Når instruktøren starter træningen, går eleverne hurtigt ind på rækker ved instruktøren

– Under en forklaring af øvelser mm. skal alle andre i træningslokalet forholde sig fuldstændigt roligt.

– Kommer man for sent (det vil sige, træningen er begyndt) skal man først kontakter instruktøren. Når øvelsen forklares af instruktøren må man begynde øvelsen eller anvisninger. Dette gælder såvel den enkelte elev som hele holdet.

– Under træningen er fløjten o.l. forbudt. Tale foregår roligt, hvis man har spørgsmål, hvilket tilkendegives ved håndsoprækning eller høflig anvisning.

– Ingen må forlade træningslokalet under træningen uden først at have indhentet instruktørens tilladelse.

– Overværer man andres træning, skal man også selv være stille og ikke til gene for de trænende.

– Klubbens lokaler skal altid holdes rene og præsentable. Smid affald i de dertil indrettede affaldsposer og husk at tage dine ting med efter træningen.

____________________________________________

  1. § 4.3. Udmeldelse

§ 4.3.1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal

Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen med mindre bestyrelse godkender det.

§ 4.3.2. Ved udmeldelse ydes ingen refusion af betalt kontingent.

§ 4.3.3. Nyoptagelse kan kun ske mod betaling af evt. gæld.

!

  • §  4.4. Udelukkelse og eksklusion
  • §  4.4.1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommendes opførsel strider imod foreningens vedtægter eller særlige forhold giver anledning dertil såsom dårlig opførsel eller anden vurdering af bestyrelsen. Se “Dansk FMA og Selvforsvars Gruppe Ordensregler.”!

    § 4.4.2. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes af instruktøren, såfremt vedkommendes opførsel strider imod foreningens vedtægter eller særlige forhold giver anledning dertil såsom dårlig opførsel eller anden vurdering af instruktøren. Se “Dansk FMA og Selvforsvars Gruppe Ordensregler.”

!

§ 4.4.3. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen og chef instrukøren træffer sin afgørelse.

 

2 thoughts on “DK FMA Medlemskab

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s